ป้ายกล่องไฟ

Light box sign

รับทำป้ายกล่องไฟทุกชนิด ได้แก่ ป้ายกล่องไฟทรงกลม ป้ายกล่องไฟทรงสี่เหลี่ยม ป้ายกล่องไฟ LED
ป้ายกล่องไฟสำเร็จรูป ป้ายกล่องไฟทรงไดคัทตามรูปแบบ เหมาะสำหรับเป็นจุดเด่นให้กับร้านคุณ สามารถใช้ติดภายนอกได้ ทนแดดทนฝนได้ดีเยื่ยม
และยัง “สร้างภาพลักษณ์ให้ร้าน” ส่องสว่างริมถนน สีสันสดใส ภาพชัด ให้ลูกค้าได้มองเห็นแม้จะอยู่ระยะในไกล