ป้ายแขวน

Hanging sign

ป้ายแขวน ทำมาจาก อะคริลิค เป็นพลาสติกที่มีความทนทานสูง รับทำป้ายแขวนทุกชนิดได้แก่ ป้ายห้อย
ป้ายเปิด-ปิด ป้ายติดประตู คุณสมบัติวัสดุ มีความทนทานแข็งแรง สามารถทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยืยม ที่แขวนประตูกำลังถูกใช้งานอย่างแพร่หลายตามธุรกิจต่างๆ
“สามารถแขวนได้ทุกสถานที่” ทั้งภายใน และภายนอก เพิ่มความโดดเด่นให้แก่ร้าน ดูมีระดับมากขึ้น สวยงาม ทนทาน